kindertherapie

Spelen:

Alle kinderen spelen. Kinderen ontdekken de wereld door te spelen. Spelend met een rammelaar ontdekt een baby dat er verschil is tussen harde en zachte geluiden, het voelt dat het materiaal glad en hard is, de baby leert hoe hij de rammelaar kan bewegen zodat deze geluid maakt.

Een peuter die een blokkentoren bouwt leert dat hij de blokken voorzichtig op elkaar moet stapelen om de toren niet te laten vallen, het leert dat hij eerst de grote blokken op elkaar moet zetten en dan pas de kleine. Een kleuter die met de poppen speelt verplaatst zich in iemand anders, bedenkt een verhaal en oefent met verschillende rollen.

Spelen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen doen zintuiglijke ervaringen op tijdens het spelen. De motoriek wordt gestimuleerd. Spelen is goed voor de ontwikkeling van het logisch denken. De fantasie wordt geprikkeld en spelen stimuleert de sociale ontwikkeling. Door samen te spelen met andere kinderen leert een kind rekening te houden met een ander, te wachten op zijn beurt en om te gaan met verlies. Spelen is ook heel belangrijk voor de emotionele ontwikkeling.
In hun spel kunnen kinderen gebeurtenissen verwerken, ze kunnen hun ervaringen een plek geven, negatieve gevoelens uiten en ze kunnen oefenen met alternatief gedrag.